ד"ר משה ברקת

ד"ר משה ברקת

הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון

משרד האוצר

הרצאות מפי ד"ר משה ברקת:

דוברים נוספים באירוע InsurTech Next 2020

Contact us on WhatsApp
Open Accessibilty Menu