קידום האינשורטק בישראל

אירוע InsurTech Next 2020, רביעי, 24 ביוני 2020
ד"ר משה ברקת

ד"ר משה ברקת

הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון

הרצאות נוספות באירוע InsurTech Next 2020

Open Accessibilty Menu